demo
Shinya Higuchi
Chủ tịch
Ông Higuchi là Giám đốc Điều hành và là Phó Chủ tịch của Nippon Steel và Sumitomo Metal Corporation (NSSMC). Ông đảm nhiệm vai trò về Kế hoạch và Hành chính, Vận chuyển và Hậu cần, Phát triển dự án, Mua máy móc và Vật liệu, Phân khúc Thép cuộn, Dự án sản phẩm cán nguội và thép mạThượng Hải – Baoshan, Dự án dây chuyền chế biến và cán dẻo liên tục Ấn Độ, Văn phòng trong nước và các chi nhánh.
Sanjay Dayal
Giám đốc Điều Hành/div>

Ông Dayal là Giám đốc điều hành của NS BlueScope Coated Products – khu vực Châu Á và Bắc Mỹ. Trước nhiệm vụ này, Dayal từng là Giám đốc điều hành cho BlueScope Steel châu Á từ năm 2009, và trước đó ông được biết đến với vai trò là Tổng giám đốc tại Orica Mining Services, đảm nhiệm sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực châu Á.

Kazuhiro Egawa
Giám đốc

Ông Egawa là Cán bộ điều hành của Nippon Steel và Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), người chịu trách nhiệm trong kinh doanh quốc tế. Trước đó, ông là Cố vấn điều hành chịu trách nhiệm Tiếp thị Toàn cầu Quản trị & Kế hoạch và Tiếp thị toàn cầu Sản phẩm thép tấm. Ông có giàu kinh nghiệm trong kinh doanh xuất khẩu và kinh doanh quốc tế không chỉ trong các sản phẩm thép tấm, mà còn các sản phẩm khác như đường ống và ống, tấm lợp.

Charlie Elias
Giám đốc

Ông Elias được biết đến với vai trò Giám đốc điều hành tài chính (CFO) từ tháng 3 năm 2008. Ông chịu trách nhiệm chính về tài chính, kho bạc, thuế, cung ứng, quan hệ nhà đầu tư, đầu tư, kiểm toán và bảo hiểm. Trước đây, ông từng là CFO và là Giám đốc tại Linfox Group, Tổng giám đốc chiến lược và phát triển kinh doanh tại TXU, Úc.
Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò cố vấn cao cấp tại Deloitte Consulting. Ông Elias đồng thời là một thành viên của Hội Kế toán và Hội Doanh nhân Úc.

Osamu Seto
Giám đốc

Ông Seto hiện là Tổng Giám đốc Phát triển kinh doanh quốc tế Nippon Steel and Sumikin Coated Sheet Corporation (NISC). Ông chuyển công tác từ NSSMC sang NISC, nơi có quy mô kinh doanh giống với liên doanh vào năm 2012. Ông có kinh nghiệm trong xuất khẩu thép và thiếc tương tự như liên doanh nước ngoài trong thời gian ông làm việc tại NSSMC.

Michael Barron
Giám đốc

Ông Barron làm việc tại BlueScope Steel vào năm 2002 và hiện nay đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc pháp lý và thư ký công ty. Trước khi gia nhập công ty BlueScope, ông Barron đã có kinh nghiệm 16 năm làm việc tại công ty TNHH Orica với vị trí Tổng Cố vấnvà nắm giữ nhiều vị trí pháp lý tại Úc và các nước. Trách nhiêm của ông tại Orica bao gồm là thành viên của ban điều hành và quản lý về thư ký, đoàn thể cũng như chức năng kiểm toán nội bộ.