Sức khỏe và sự an toàn

Mục tiêu của chúng tôi là không thương tật
Zero-harm-logo

An toàn lao động luôn là ưu tiên hàng đầu tại BlueScope. Toàn thể tập đoàn, từ nhà máy sản xuất, hệ thống phân phối cho đến văn phòng, mục tiêu của chúng tôi là không có thương tật.
bluescope_safety_02     bluescope_safety_01

Con người là sức mạnh.
Thành công của chúng tôi đến từ con người. Chúng tôi tạo ra môi trường làm việc an toàn và thoải mái. Chúng tôi có trách nhiệm nghiêm túc trong lĩnh vực sức khỏe và an toàn. Quản lý an toàn và sức khỏe là yếu tố quan trọng trong quá trình ra quyết định của chúng tôi.

Chúng tôi hướng tới mục tiêu không thương tật – một niềm tin cốt lõi là không ai bị thương tật trong quá trình làm việc hàng ngày.Bao hàm trong mục tiêu này là không có thương tích dù nhỏ.

Chúng tôi có hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân viên, khách hàng, nhà thầu, khách tham quan và cho cả cộng đồng.

Tải về BlueScope_download Chính sách An toàn, Sức khỏe, Môi trường và Cộng đồng.

Xem BlueScope_watchvideo_healthĐoạn phim về An toàn