Phát triển bền vững

Tại BlueScope, chúng tôi bày tỏ những niềm tin mang tính nền tảng – những gì chúng tôi coi trọng và cách chúng tôi sẽ hành động – được cụ thể hóa trong “Giao ước của chúng tôi” và “Hướng dẫn về Đạo đức kinh doanh”.

  • “Giao ước của chúng tôi” là một tuyên bố cam kết với bốn bên liên quan- khách hàng, nhân viên, cổ đông và cộng đồng – và nó có tính chất vô cùng quan trọng. Những từ ngữ trong “Giao ước của chúng tôi” phản ánhđặc điểm của sự trung thực và liêm chính, cái mà chúng tôi rất coi trọng và mong muốn song hành. Lời chúng tôi nói chính là cam kết của chúng tôi.
  • “Hướng dẫn Đạo đức kinh doanh” của chúng tôi đặt ra các nguyên tắc chi phối cách mọi người nên cư xử khi tiến hành kinh doanh trên danh nghĩa BlueScope. Tìm hiểu thêm về cam kết của BlueScope về các sản phẩm bền vững và các hành động của chúng tôi đang tiến hành để trở thành một doanh nghiệp bền vững hơn.

Tìm thêm thông tin về Chính sách Y tế, An toàn, Môi trường và Cộng đồng của chúng tôi dưới đây, hoặc tải chính sách tại đây