Thép Clean COLORBOND® là vật liệu xây dựng rất linh hoạt. Được sử dụng trong các dự án thương mại và công nghiệp có uy tín như các tòa nhà mang tính biểu tượng, nhà xưởng, các ứng dụng phòng lạnh, nhà máy, khu phức hợp văn phòng và nhiều hơn nữa.